Inflatie en Zilver

Het beleggen in edelmetalen is een optie die door veel beleggers gekozen wordt om de gevolgen van de inflatie te ontlopen. Ook u kunt hier voor kiezen door in edelmetalen te beleggen of door deze te sparen. Als u echter geen vermogende beleggers bent en liever klein begint dan kunt u kiezen om met zilver de inflatie te lijf te gaan.

Het sparen van zilver is voor veel mensen een optie om de gevolgen van de inflatie te ontlopen. Anders dan bij het sparen op de bank kan het sparen van zilver wel de gevolgen van de inflatie ongedaan maken. Als u de inflatie tegenover zilver en de waardevermeerdering van zilver zet dan zult u zien dat zilver één van de weinige veilige opties is. Het sparen op de bank zal u een rente opleveren die vrijwel altijd lager is dan de inflatie die uw geld oploopt. Inflatie is eigenlijk het minder waard worden van uw geld en u moet zich dit voor stellen dat als u vandaag 100 gram zilver koopt voor 10 euro en u koopt volgend jaar voor 10 euro slechts 99 gram zilver, dan is uw geld 1% minder waard geworden. Gemiddeld ligt de inflatie in Nederland een stuk hoger dan 1% en dit zult u niet altijd van de bank terug krijgen met de rente op uw spaartegoeden. Als u de inflatie en zilver vergelijkt dan zult u een heel ander verloop zien, de stijging die de koers van zilver door maakt is namelijk hoger dan de geldontwaarding. De cijfers van het verloop van de zilverkoers laten zien dat de koers van zilver gestaag omhoog gaat. Daarmee is zilver een goede manier om de inflatie de baas te zijn en is dus zilver inflatie bestendig als beleggingsoptie of spaar optie.

Als u kijkt naar de ontwikkeling van de koers van zilver en daarbij een vergelijking maakt van de inflatie en zilver dan ziet u ook dat zilver niets aan waarde verliest. Op de korte termijn zal de koers wel dalen maar uiteindelijk gaat de koers weer omhoog om hoger te eindigen dan voorheen. Als u de koersstijging van zilver en de geldontwaarding door de inflatie in een grafiek zet dan kunt u duidelijk de verschillen van zilver en inflatie zien. Hierbij valt direct op dat inflatie en zilver niet gelijk op gaan maar dat de inflatie een constantere lijn vertoond dan zilver. Op de langere termijn is zilver de inflatie de baas doordat uw zilver uiteindelijk meer waard geworden dan dat uw geld minder waard is geworden. Om het even in getallen uit te drukken als u nu 100 gram zilver koopt voor 10 euro en de inflatie is 1% dan zou uw 100 gram zilver volgend jaar 9,90 euro waard moeten zijn, in werkelijkheid is uw 100 gram zilver echter 10,10 euro waard en is de inflatie tegenover zilver helemaal teniet gedaan door de stijging van de zilverkoers. Dit rekenvoorbeeld laat de verhouding zien tussen de inflatie en zilver en ook al is het een rekenvoorbeeld, dit is zoals het in werkelijkheid ook gaat.

Natuurlijk is de verhouding tussen inflatie en zilver afhankelijk van wat er zich in werkelijkheid af speelt op de markt. Hierbij moet u denken aan de markt voor edelmetalen maar ook aan de prijzen voor levensbehoeften. Deze laatste prijzen bepalen immers voor het grootste gedeelte de inflatie, als alles op de markt duurder wordt zal de inflatie hoger zijn. Vooral de laatste jaren is de verhouding tussen inflatie en zilver enorm op scherp komen te staan. De zilver prijzen zijn zeer snel gegroeid en hebben veel terrein goed gemaakt ten opzichte van de inflatie. De groei verschillen van zilver en inflatie zijn natuurlijk zeer goed voor mensen die al langer zilver in hun bezit hebben. Zij kunnen dit nu met winst verkopen en zo de balans van inflatie en zilver in hun voordeel doen door slaan. Uiteindelijk was het hier allemaal om te doen, uw geld veilig weg zetten en op termijn de inflatie over uw geld goed gemaakt zien worden door de stijging van de zilverkoers. Aangezien de koers van zilver achter is gebleven bij de koers van goud en zilver bezig is om terrein goed te maken op goud is het einde van de prijsstijging nog niet in zicht. Er is dus nog ruim de kans om met de prijs stijging van zilver inflatie over uw geld af te wenden en zelf nog een mooie winst te maken, zeker als de zilverprijs blijft stijgen zoals deze na 2005 is gaan stijgen.